Storno podmínky 

Storno podmínky /příměstský tábor červenec, srpen

 1. zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem příměstského tábora od závazné přihlášky odstoupit - zrušení pobytu se provádí telefonicky nebo emailem a je stornován ke dni, kdy k odhlášení došlo.
 2. při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor, nebo v případě předčasného ukončení pobytu je postupováno podle následujících storno podmínek:
 • déle než 4 týdny před začátkem tábora - storno ve výši 0% z uhrazené částky
 • storno 4 týdny před začátkem tábora -  storno ve výši 25% z uhrazené částky 
 • storno 3 týdny před začátkem tábora - storno ve výši 50% z uhrazené částky
 • storno 2 týdny  a méně před začátkem tábora - storno ve výši 100% z uhrazené částky
 • ukončení tábora v jeho průběhu - storno 100% ze zbývající nevyužité částky
 • pokud nebyla celá cena uhrazena, zavazuje se zákonný zástupce uhradit případný vyšší storno poplatek na základě výzvy nejpozději do 14 dnů.
 • zákonný zástupce svou registrací a zaplacením úhrady tábora stvrzuje, že se seznámil se storno podmínkami a souhlasí s nimi

*V případě nemoci bohužel uhrazenou částku nevracíme. Doporučujeme si zajistit náhradníka.

Storno poplatky jsou dané s ohledem na služby, které jsou třeba hradit předem. 

*Vznikne-li situace, že dítě není řádně odhlášeno a požadovaná částka není uhrazena, rodič je povinen nejpozději do konce daného turnusu uhradit částku v plné výši na bankovní účet JDC.

Kurzovné /členství/ pro děti a mládež v taneční škole JDC

 • Jakákoli přihláška je v Just Dance Company ZÁVAZNÁ
 • Jejím odesláním/odevzdáním souhlasíte se smluvními podmínkami.
 • Data budou zpracovaná a Vám přijde na vyplněný email "potvrzující email o zpracování přihlášky".
 • Přihlášení lze samozřejmě stornovat /zrušit/ a to písemně na adresu sídla spolku (Just Dance Company, Bedihošťská 332, Kralice na Hané) či formou emailu. Dokument koncipujte jako "Žádost o storno přihlášky".

V případě, že zákonný zástupce neuhradil dluh kurzovného i přes písemné či ústní upozornění, je Just Dance Company oprávněn uložit zákonnému zástupci pokutu ve výši 2% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Děkujeme za pochopení. Máme také své platební povinnosti.

Důležité upozornění: Nedoporučujeme nosit do taneční výuky cenné věci a větší obnos peněz - za tyto věci nepřebíráme zodpovědnost. /viz. členské podmínky/

Storno podmínky /Dance Camp JDC

 • Při zrušení účasti do 30. dne před termínem akce vracíme část úhrady, a to tak, že si z plné částky za Dance Camp odečtete 1500,- Kč.
 • Od 30. do 7. dne před zahájením akce je možné podat žádost o vrácení 50% z uhrazené částky.
 • Možnost vrácení peněz zaniká s datem 7. dne před termínem konání akce.

Pokud se tanečník nemůžete zúčastnit, je možnost poslat za sebe náhradníka, částka Vám tak nepropadne a může jí využít někdo jiný.

V případě onemocnění COVID19 či nutnosti být v karanténě - řešíme individuálně - vše má své řešení.

Storno podmínky welness, víkendových pobytů pro ženy.

 • Při zrušení účasti do 30. dne před termínem akce vracíme plnou částku.
 • Od 30. do 7. dne před zahájením akce je možné podat žádost o vrácení 50% z uhrazené částky.
 • Možnost vrácení peněz zaniká s datem 7. dne před termínem konání akce.

V případě, že se nemůžete zúčastnit, je možnost poslat za sebe náhradníka, částka Vám tak nepropadne a může jí využít někdo jiný.