Storno podmínky 

Storno podmínky /příměstský tábor červenec, srpen

*Pokud je přihlášení řádně zrušeno do konce dubna, vrací se celá část uhrazených plateb

*Pokud je přihlášení řádně zrušen do konce května vrací se 75% z uhrazené platby

*Pokud je přihlášení řádně zrušeno do konce června, vrací se 10% z celkové částky

*Při neomluveném nenastoupení dítěte na příměstský tábor se vrací 0% z celkové částky.

*Možnost vrácení peněz zaniká s datem 7. dne před termínem konání akce.

*V případě nemoci bohužel uhrazenou částku nevracíme! Doporučujeme si zajistit náhradníka.

*Vznikne-li situace, že dítě není řádně odhlášeno a požadovaná částka není uhrazena, rodič je povinen nejpozději do konce daného turnusu uhradit částku v plné výši na bankovní účet JDC.

V případě prodlení zákonného zástupce s úhradou dané částky za příměstský tábor je pořadatel oprávněn uložit zákonnému zástupci pokutu ve výši 2% z neuhrazené částky za každý den prodlení.

Kurzovné /členství/ pro děti a mládež v JDC

V případě, že zákonný zástupce neuhradil dluh kurzovného i přes písemné či ústní upozornění, je Just Dance Company oprávněn uložit zákonnému zástupci pokutu ve výši 2% z neuhrazené částky za každý den prodlení.

Děkujeme za pochopení! Máme také své platební povinnosti.

Důležité upozornění: Nedoporučujeme nosit do taneční výuky cenné věci a větší obnos peněz - za tyto věci nepřebíráme zodpovědnost. /viz. členské podmínky/

Storno podmínky /Dance Camp JDC

Při zrušení účasti do 30. dne před termínem akce vracíme část úhrady, a to tak,

že si z plné částky za Dance Camp odečtete 1000,- Kč.

Od 30. do 7. dne před zahájením akce je možné podat žádost o vrácení 50% z uhrazené částky.

Možnost vrácení peněz zaniká s datem 7. dne před termínem konání akce.

V případě, že se nemůžete zúčastnit, je možnost poslat za sebe náhradníka, částka Vám tak nepropadne a může jí využít někdo jiný.

V případě onemocnění COVID19 či nutnosti být v karanténě - řešíme individuálně - vše má své řešení

V případě, že zákonný zástupce neuhradil Dance Camp i přes písemné či ústní upozornění, je Just Dance Company oprávněn uložit zákonnému zástupci pokutu ve výši 2% z neuhrazené částky za každý den prodlení.

Přihláška /Online rezervace/

Jakákoli přihláška je v Just Dance Company ZÁVAZNÁ!!!!

Jejím odesláním/odevzdáním souhlasíte se smluvními podmínkami.

Data budou zpracovaná a Vám přijde na vyplněný email "potvrzující email o zpracování přihlášky". 

Přihlášení lze samozřejmě stornovat /zrušit/ a to písemně na adresu sídla spolku (Just Dance Company, Bedihošťská 332, Kralice na Hané). Dokument koncipujte jako "Žádost o storno přihlášky".

Storno podmínky welness, víkendových pobytů a příměstských táborů.

Při zrušení účasti do 30. dne před termínem akce vracíme plnou částku.

Od 30. do 7. dne před zahájením akce je možné podat žádost o vrácení 50% z uhrazené částky.

Možnost vrácení peněz zaniká s datem 7. dne před termínem konání akce.

V případě, že se nemůžete zúčastnit, je možnost poslat za sebe náhradníka, částka Vám tak nepropadne a může jí využít někdo jiný.