Podmínky Just Dance Company

Přihláška /online rezervace/

Jakákoli přihláška je v Just Dance Company ZÁVAZNÁ!!!!

Jejím odesláním/odevzdáním souhlasíte se smluvními podmínkami. Data budou zpracovaná a Vám přijde na vyplněný email "potvrzující email o zpracování přihlášky". Přihlášení lze samozřejmě stornovat /zrušit/ a to písemně na adresu sídla spolku (Just Dance Company, Bedihošťská 332, Kralice na Hané). Dokument koncipujte jako "Žádost o storno přihlášky".

Storno podmínky /příměstský tábor/

*Pokud je přihlášení řádně zrušeno do konce dubna /viz. výše/, vrací se celá část uhrazených plateb

*Pokud je přihlášení řádně zrušen do konce května  /viz. výše/, vrací se 75% z uhrazené platby

*Pokud je přihlášení řádně zrušeno do konce června /viz. výše/, vrací se 10% z celkové částky

*Vznikne-li situace, že dítě není řádně odhlášeno a požadovaná částka není uhrazena. Rodič je povinen nejpozději do konce daného turnusu uhradit částku v plné výši na účet číslo 86-3264470237/0100. V případě prodlení zákonného zástupce s úhradou dané částky za příměstský tábor je pořadatel oprávněn uložit zákonnému zástupci pokutu ve výši 2% z neuhrazené částky za každý den prodlení.

*Při neomluveném nenastoupení dítěte na příměstský tábor se vrací 0% z celkové částky.

*V případě nemoci bohužel uhrazenou částku nevracíme!  Doporučujeme si zajistit náhradníka.

Kurzovné pro děti a mládež

V případě, že zákonný zástupce neuhradil dluh kurzovného i přes písemné či ústní upozornění, je Just Dance Company oprávněn uložit zákonnému zástupci pokutu ve výši 2% z neuhrazené částky za každý den prodlení.

Děkujeme za pochopení! Máme také své platební povinnosti. 

Důležité upozornění: Nedoporučujeme nosit do taneční výuky cenné věci a větší obnos peněz - za tyto věci nepřebíráme zodpovědnost. /viz. členské podmínky/