Taneční styly

TANEČNÍ PŘÍPRAVKA

/základy baletu, rytmiky, gymnastiky/

Hodina vede k základním konceptům jako je koordinace, disciplína, sebevědomí a týmová spolupráce. Děti /3-6let/ se naučí 

vnímat hudbu, rytmus a pohyb po prostoru. Taneční variace jsou vždy proloženy zábavnou hrou, která slouží zároveň jako motivace k lepším výkonům.

ART DANCE

/moderní scénický tance/ 

 ART Contemporary Dance je moderní výrazový tanec, který je vzhledem ke své technické podobnosti přirovnáván k modernímu tanci a baletu. Cíl contemporary spočívá v nalezení nenucenosti pohybu použitím přirozených linií těla a jeho energie. Cílem scénického tance je vyjádření příběhu, myšlenky nebo pocitu. Pohyby vymýšlí choreograf, který hraje velikou roli. Je něco jako skladatel v hudbě nebo malíř ve výtvarném umění, ale na rozdíl od nich pracuje s živými lidmi.

SHOW DANCE

Hlavním posláním showdance je zpostředkovat divákovi opravdovou podívanou, vyprávět mu příběh. Tanečníci, kteří tančí showdance mohou k dokreslení děje používat kromě tématických kostýmů také nejrůznější rekvizity, případně i kulisy. K tomu, aby tanečníci vyprávěli divákovi svůj příběh, mohou použít jakýkoliv taneční styl. Showdance je tanec plný emocí a zážitků, a to jak pro diváky, tak pro tanečníky. 

TANEČNÍ GYMNASTIKA

Hodina taneční gymnastiky je koncipována tak, aby obsahovala základy výrazového tance, akrobacie a gymnastiky.
Taneční výukou získají děti správné držení těla, prostorovou orientaci, pružnost, koordinaci pohybu. Hodina taneční gymnastiky bude probíhat jednou týdně pouze pro stávající tanečníky :-) 

POUZE SOUČÁSTÍ  CELOROČNÍ VÝUKY ART DANCE

MUZILÁLOVÝ TANEC

Muzikálový tanec je určen pro všechny milovníky muzikálu v jakékoli podobě, ale i pro ty, kteří milují výrazový tanec. Hlavní náplní lekcí budou choreografie, na kterých budeme průběžně pracovat až do konečného díla. Dále si osvojíte základy techniky moderního tance a baletu (především držení těla). Cílem je naučit se nejen taneční kroky, ale také se ponořit do příběhu, vnímat hudbu a naučit se mluvit prostřednictvím těla. Naše taneční studio má na svém kontě již dva muzikály - Proč? a Živly v nás :-)