Ceník / členství/-sezóna 2022/2023

      Školné /členství/ pro bejby, mini, děti, junior a hlavní kategorii

Taneční výuka pro mini, děti, junior a hlavní kategorii

2 100,-Kč pololetí /1  hod týdně

2 800,-Kč pololetí/1,5 - 2  hod týdně max

3 400,-Kč pololetí /až 4 hod týdně 

Více jak 4 hodiny týdně .....3 900,-Kč

Školné/členský příspěvek/ na PRVNÍ pololetí prosíme uhradit do konce září a za DRUHÉ pololetí  4.2.2023, nejpozději však do konce února 2023!! V případě úhrady školného od 1.4.2023 je automaticky připočítán 1000,-Kč poplatek.

Taneční přípravka pro nejmenší bejby kategorii (balet, rytmika)

2 100,-Kč pololetí/ 1 hodina týdně/

* pondělí od 16.30-17.30h 

                            

            Soutěžní či nesoutěžní disciplína 

Soutěžní disciplína

Má-li dítě zájem o soutěžní disciplínu, nehradí rodič žádné další poplatky spojené s taneční výukou /tzn. taneční semináře, individuální výuka jsou u nás zcela zdarma/. Hradí se pouze náklady za startovné, dopravu, kostým a popřípadě ubytování. Počítejte prosím s jarním soustředěním a letním tanečním táborem, který je zároveň přípravou na novou sezónu.

Nesoutěžní disciplína

Má-li dítě zájem o NE-soutěžní disciplínu, nabízíme kondiční kurz pro děti od 6-12let, který se bude konat v čase od 16.30-17.30h pravidelně v úterý. Cena: 1600,-Kč/8hodinových lekcí

Bankovní spojení:

FIO BANKA
Číslo účtu: 2001610811 / 2010

Do zprávy pro příjemce napište prosím jméno a příjmení dítěte.
Jako var. symbol uveďte datum narození dítěte. V případě kurzů datum zahájení.

Potvrzení o obdržení platby automaticky nerozesíláme, Vašim dokladem je skutečnost, že platba odešla v pořádku z Vašeho účtu. Pokud se chcete ujistit, že máte kurzovné uhrazené, můžete se kdykoliv individuálně informovat emailem či telefonicky (SMS).

Pro rodiče a přátele probíhá na konci prosince již tradičně vánoční představení Na křídlech Vánoc a na konci školního roku Akademie Just Dance Company.  

Děti se mohou přijít podívat, zatančit si a pak se rozhodnout a přihlásit se. Tuto možnost mají během měsíce září. Ukázkové hodiny jsou tedy pro děti zcela zdarma!
Všichni naši tanečníci budou mít opět možnost vystupovat v našem muzikálu.

Školné se nevrací! Členský poplatek ve výši 1 600,-Kč je již součástí kurzovného a hradí se i v době lockdownu.