Ceník / členství/-sezóna 2023/2024

Školné /členství/

2 100,-Kč pololetí /1 hod týdně pouze bejby kategorie

2 800,-Kč pololetí /1,5 hod týdně max 

3 200,-Kč pololetí /2,5 až 3.5 hod týdně /jedna choreografie/

Více jak 4 hodiny týdně/2 a více choreo/.....3 900,-Kč

Mladší sourozenec - 20% sleva. Sleva platí pouze u docházky 2x týdně

Nové tanečníky přijímáme i v průběhu školního roku. 

Přihlásit své dítě můžete vyplněním on-line formuláře přihlášky, na jehož základě společně domluvíme datum zkušební lekce. Děti se mohou přijít podívat, zatančit si a následně se rozhodnout. Ukázková /zkušební/ hodina je tedy pro děti zcela zdarma.

Školné – platba

Všichni stávající tanečníci automaticky postupují do dalšího školního roku. Není třeba dítě znovu přihlašovat. Tzn., že pokud někdo již nebude ve výuce pokračovat je nutné dítě včas dle členských podmínek odhlásit. Školné na první pololetí je splatné do konce září a školné na druhé pololetí je splatné nejpozději do konce února. 

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 2001610811 / 2010
Do zprávy pro příjemce napište prosím jméno a příjmení dítěte. Jako var. symbol uveďte datum narození dítěte. V případě kurzů datum zahájení.

Cena lekce/ nečlen

580,-Kč/ jedna hodinová lekce

Soutěžní či nesoutěžní disciplína

Soutěžní disciplína

Má-li dítě zájem o soutěžní disciplínu, nehradí rodič žádné další poplatky spojené s taneční výukou /tzn. taneční semináře, individuální výuka během školního roku jsou u nás zcela zdarma/. 

Nad rámec členských příspěvků hradí tanečník pouze:

  • náklady za startovné dané soutěžní organizaci
  • dopravu sjednanou u dopravní společnosti
  • kostým a kulisa
  • oděv reprezentující J.D.C.
  • popřípadě ubytování v místě soutěže

Počítejte prosím s jarním soustředěním a letním tanečním táborem, který je zároveň přípravou na novou sezónu.


Důležité informace k dopravě:

JDC ZAJIŠTUJE DOPRAVU NA SOUTĚŽ ČI SOUSTŘEDĚNÍ. Dopravu hradí každý člen samostatně předem na bankovní účet taneční školy. Pokud je tanečník nahlášen na autobusovou dopravu a není včas písemnou formou odhlášen, je povinen dopravu uhradit v plné výši.


Nesoutěžní disciplína

Má-li dítě zájem o nesoutěžní disciplínu, nabízíme mimo naše taneční lekce také kondiční kurz pro děti od 6-12let, který se bude konat v čase od 16.30-17.30h pravidelně v úterý.              Cena: 1600,-Kč/8hodinových lekcí.

Registraci můžete provést přes odkaz níže:Pro rodiče a přátele probíhá na konci prosince již tradičně vánoční představení Na křídlech Vánoc a na konci školního roku Akademie Just Dance Company... 

Potvrzení o obdržení platby automaticky nerozesíláme, Vašim dokladem je skutečnost, že platba odešla v pořádku z Vašeho účtu. Pokud se chcete ujistit, že máte kurzovné uhrazené, můžete se kdykoliv individuálně informovat emailem či telefonicky (SMS). 

Školné se nevrací. Členský poplatek ve výši 1 600,-Kč je již součástí kurzovného a hradí se i v době lockdownu.