VĚKOVÉ KATEGORIE  tanečníky přijímáme celoročně

BEJBY KATEGORIE 3-5 LET

Pro děti ve věku od 3 let. Výuka probíhá zábavnou formou.
Na hodině se seznámí se základy baletu, rytmiky a gymnastiky.
Děti se naučí vnímat hudbu, rytmus a pohyb po prostoru.
Jednoduché taneční variace jsou vždy proloženy zábavnou hrou, která slouží zároveň jako motivace.

MINI KATEGORIE  6 - 8 LET

Pro děti ve věku od 6 let. Taneční výukou získají tanečníci správné držení těla, prostorovou orientaci, koordinaci pohybu, rytmické cítění hudby, to vše v pohodové a přátelské atmosféře.Lektoři vedou tanečníky k základním konceptům jako je disciplína, sebevědomí a týmová spolupráce. Mini se účastní tanečních soutěží.

DĚTSKÁ KATEGORIE 8 - 12 LET

Pro děti od 8 do 11 let. Výuka probíhá zábavnou formou. V tomto věku se nasazuje tréninková náročnost. Děti mají více hodin tréninku a zdokonalují se v technice. Lektoři vedou tanečníky k základním konceptům jako je disciplína, sebevědomí a týmová spolupráce. Děti se účastní tanečníh soutěží.

JUNIORSKÁ  12 - 15 LET

Pro mládež od 12 do 15 let. Tréninky jsou vedeny tak, aby dokázaly zaujmout dnešní mládež. Tanečníci mají více hodin tréninku a zdokonalují se v technice. Mládež se účastní tanečních soutěží. 

HLAVNÍ KATEGORIE 15 - 30 LET

Pro mládež od 15 do 30 let. Tréninky jsou vedeny tak, aby si tanečníci udržovali fyzickou kondici. Náplní hodiny jsou taneční variace, technika a práce s choreografií. Mládež se účastní tanečních soutěží.  

SENIOR KATEGORIE 30 - VÍCE

Rekreační forma pohybu či tance pro dívky či ženy.
V tomto roce nabízíme open class a kurzy, které probíhají v podzimním, zimním, jarním a letním semestru. Stačí s jen vybrat a přijít mezi nás.